Loading

Годишно събрание на Кмета на Кметство с. Врабево

На 28 март 2012 г. в салона на Читалище "Христо Ботев" се проведе годишното отчетно събрание на Кметство с. Врабево. Събранието премина при голям интерес, като присъстващите зададоха много въпроси по актуални проблеми както към кмета на с. Врабево - Радион Стратев, така и към официалните гости на събранието - г- жа Донка Михайлова (кмет на Община Троян), г-н Минко Акимов (председател на Общински съвет гр.Троян), г-н Марин Ичев (началник РУ "Полиция" гр. Троян). В дебатите се очертаха най-наболелите  проблеми стоящи пред селото, които вълнуват жителите на Врабево. Това са: съдбата на Основно училище "Христо Ботев" във връзка с предстоящата оптимизация на училищната мрежа в Общината; разбитите до неизползваемост горски и полски пътища, вследствие на транспортирането на дървесина от дърводобивните фирми; щетите върху селскостопанската продукция нанасяни от конете на същите тези фирми; подготовката на интегрирания проект за водния цикъл на селото; лошото състояние на крайпътните ивици по пътя до общинския център и недотам качественото снегопочистване на този път през изминалата зима и др. 

     На това събрание бе избран и нов кметски съвет за мандат 2011 - 2015 г. в състав: Георги Игнатов Игнатов, Иван Василев Зъзров, Иван Стефанов Чавдаров, Йовка Петкова Илиева, Красимира Георгиева Георгиева, Марин Велчев Киров, Милка Василева Стратева, Петър Дочев Минков, Цветан Радев Цочев.

Годишния отчет за 2011 г. можете да прочетете тук - Годишен отчет - 2011 г.

Географско местоположение

Село Врабево се намира на приблизително еднакво разстояние, в „триъгълника” между градовете Троян, Ловеч и Севлиево (по около 20 – 25 км.). Землището на селото заема най-североизточната част на Община Троян, към която принадлежи. Граничи със землищата на селата Добродан, Дебнево, Стефаново и Лешница. Близостта му до основни пътни артерии го прави лесно достъпно място с добре изградена пътна мрежа. От пътя София – Варна отстои на 10 км., от пътя Ловеч – Троян на 12 км., а от пътя Ловеч – Априлци на 3 км.

Read more: Географско местоположение

Традиционен събор 2011

Заповядайте на традиционния събор на селото - на 08.11.2011 г.:

09.00 ч. - Тържествена света литургия в църквата.

10.00 - Раздаване на курбан за жителите и гостите на селото.

11.00 - Празнична фолклорна програма на Централен площад

12.00 - Народни хора и веселие.