Loading

Население

Население на с.Врабево, към 15.09.2012 г.

(съгласно официални данни от ГД „ГРАО”)

  • С постоянен адрес (ПА) в с.Врабево - 729 души
  • С настоящ адрес (НА) в с.Врабево - 765 души
  • С постоянен и настоящ адрес (ПА+НА) в с.Врабево - 623 души
  • С постоянен адрес (ПА) в с.Врабево и настоящ адрес (НА) другаде - 106 души
  • С настоящ адрес (НА) в с.Врабево и постоянен адрес (ПА) другаде - 142 души

 

Facebook