Loading

Годишно събрание на Кмета на Кметство с. Врабево

На 28 март 2012 г. в салона на Читалище "Христо Ботев" се проведе годишното отчетно събрание на Кметство с. Врабево. Събранието премина при голям интерес, като присъстващите зададоха много въпроси по актуални проблеми както към кмета на с. Врабево - Радион Стратев, така и към официалните гости на събранието - г- жа Донка Михайлова (кмет на Община Троян), г-н Минко Акимов (председател на Общински съвет гр.Троян), г-н Марин Ичев (началник РУ "Полиция" гр. Троян). В дебатите се очертаха най-наболелите  проблеми стоящи пред селото, които вълнуват жителите на Врабево. Това са: съдбата на Основно училище "Христо Ботев" във връзка с предстоящата оптимизация на училищната мрежа в Общината; разбитите до неизползваемост горски и полски пътища, вследствие на транспортирането на дървесина от дърводобивните фирми; щетите върху селскостопанската продукция нанасяни от конете на същите тези фирми; подготовката на интегрирания проект за водния цикъл на селото; лошото състояние на крайпътните ивици по пътя до общинския център и недотам качественото снегопочистване на този път през изминалата зима и др. 

     На това събрание бе избран и нов кметски съвет за мандат 2011 - 2015 г. в състав: Георги Игнатов Игнатов, Иван Василев Зъзров, Иван Стефанов Чавдаров, Йовка Петкова Илиева, Красимира Георгиева Георгиева, Марин Велчев Киров, Милка Василева Стратева, Петър Дочев Минков, Цветан Радев Цочев.

Годишния отчет за 2011 г. можете да прочетете тук - Годишен отчет - 2011 г.