Loading

НОВА ПРИДОБИВКА ЗА СЕЛО ВРАБЕВО

      Кметство с. Врабево спечели и реализира Проект „Изграждане на зона за отдих и детски кът” в Националния конкурс „Обичам природата – и аз участвам” на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите.

      Чрез реализацията на проекта беше облагородено и естетизирано дворното място на здравната служба в селото, което бе обрасло с храстовидна и дървесна растителност.  Изградени бяха пешеходни алеи от бетонни плочи, беседка с маса, монтирани са комбинирано детско съоръжение, поставени са два броя пейки и два броя кошчета за смет.