Loading

Избори – статистика

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2011 г.

ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА С.ВРАБЕВО – 2011 г.

Брой избиратели: 659

Гласували: 468 (71.02 %)

Действителни бюлетини – 455

Недействителни бюлетини – 13

 1. Радион Стефанов Стратев – 334 (73.41%)
 2. Петър Дочев Минков – 98 (21.54%)
 3. Милко Иванов Пачников – 23 (5.05 %)

 

ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ТРОЯН - 2011 г.

I тур

Брой избиратели по списък: 659

Гласували: 468 (71.02%)

Действителни гласове: 431

Недействителни гласове: 37

 1. Минко Акимов (ГЕРБ) – 192
 2. Донка Михайлова (БСП) – 180
 3. Ангел Балев (КП „Избор за Троян”) – 24
 4. Стефан Мичев (РЗС) – 11
 5. Илиян Пеевски (Атака) – 9
 6. Красимира Райковска (СДС) – 8
 7. Бойко Пъдарски (КП „Дясна коалиция”)- 6
 8. Пламен Йоргов (БНРП) - 1

 

II тур

Брой избиратели по списък : 659

Гласували : 385 (58.42 %)

Действителни гласове – 377

Недействителни гласове – 8

 1. Донка Михайлова (БСП) – 193 (51.20)
 2. Минко Акимов (ГЕРБ) – 184 (48.80)

 

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРОЯН

Брой избиратели – 659

Гласували – 468

Действителни – 438, недействителни – 30

 1. БСП – 184
 2. ГЕРБ – 178
 3. Избор за Троян (ВМРО – НИЕ,НДСВ, Новото време, ОДС) – 17
 4. РЗС – 14
 5. АТАКА – 12
 6. ДСБ – 10
 7. СДС – 9
 8. ДПС – 4
 9. Партия за хората от народа – 3
 10. БДО – 3
 11. ВМРО БНД – 2
 12. БЗНС – 1
 13. БНРП - 1

 

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Брой избиратели: 672

Гласували: 469

Действителни: 447; Недействителни: 22

 1. Росен Плевнелиев и Маргарита Попова (ГЕРБ) – 179
 2. Ивайло Калфин и Стефан Данаилов (БСП) - 167
 3. Меглена Кунева и Любомир Христов (независими) – 48
 4. Стефан Солаков и Галина Василева (НФСБ) - 17
 5. Румен Христов и Емануил Йорданов (СДС) – 9
 6. Волен Сидеров и Павел Шопов (АТАКА) – 8
 7. Атанас Семов и Поля Станчева (РЗС) – 7
 8. Алексей Петров и Николай Георгиев (независими) – 4
 9. Светослав Витков и Венцислав Мицов (независими) – 3
 10. Красимир Каракачанов и Даниела Симидчиева (ВМРО – БНД) – 2
 11. Димитър Куцаров и Камелия Тодорова (независими) – 1
 12. Андрей Чобанов и Ангел Мирчев (БДО) – 1
 13. Венцислав Йосифов и Емилиян Димитров (независими) – 1
 14. Сали Ибрям и Валентина Гоцева ( НДЕ) – 0
 15. Мария Капон и Николай Кисьов (ЕНП) – 0
 16. Николай Ненчев и Жеко Иванов (БЗНС) – 0
 17. Павел Чернев и Анелия Делчева ( ПХН) – 0
 18. Николай Василев и Владимир Савов ( независими) - 0

 

История кметове

Кметове на с.Врабево от 1878 г. до 2011 г.

 1. 1878 г. (4 месеца): Цачо Цачевски

 2. 1878 – 1883 г.: Иван Василев (Караиван)

 3. 1883 – 1887 г.: Михо Марков Лавчийски

 4. 1887 – 1890 г.: Иван Добрев Иванджийски

 5. 1891 – 1892 г.: Михо Марков Лавчийски

 6. 1893 – 1894 г.: Васил Иванов Агумски

 7. 1894 – 1896 г.: Дочо Йонков

 8. 08.1896 – 11.1896 г.: Йонко Герасов

 9. 12.1896 – 1898 г.: Цвятко Калчев Тиревски

 10. 1898 – 05.1900 г.: Цачо Христов Стоев

 11. 05.1900 – 10.1901 г..: Дочо Йонков

 12. 10.1901 – 12.1901 г.: Васил Иванов Агумски

 13. 01.1902 – 12.1902 г.: Калчо Радев

 14. 12.1902 – 12.1906 г.: Спас Далеков

 15. 01.1907 – 07.1909 г.: Цвятко Калчев Тиревски

 16. 08.1909 – 12.1909 г.: Тричленка (Стефан Генков Рътковски – председател; Тома Минков Дулевски и Минко Станев Карахасански – членове)

 17. 01.1910 – 01.1910 г.: Цвятко Калчев Тиревски

 18. 02.1910 – 09.1910 г.: помощник-кмет Радой Колев Радоев

 19. 09.1910 – 10.1914 г.: Общински кмет Радой Колев Радоев

 20. 10.1914 – 03.1915 г.: Матю Христов Карамолов

 21. 03.1915 – 02.1920 г.: Минко Генков Рътковски

 22. 03.1920 – 11.1920 г.: Михо Велчев Куннеков

 23. 11.1920 – 05.1922 г.: Никола Христов Павков

 24. 05.1922 – 09.1923 г.: Добри Тотев Робски

 25. 10.1923 – 05.1924 г.: Радой Колев Райков

 26. 05.1924 – 10.1924 г.: Цвятко Калчев Тиревски

 27. 10.1924 – 07.1925 г.: Добри Тотев Робски

 28. 07.1925 – 10.1925 г.: Тома Минков Дулевски

 29. 10.1925 – 12.1925 г.: Тричленка (Дули Стойчев Карамолов – председател; Михо Велчев Кунеков и Васил Радоев Къндевски – членове)

 30. 12.1925 – 05.1926 г.: Никола Христов Павков

 31. 05.1926 – 12.1926 г.: Минко Кънчев Цанов

 32. 12.1926 – 05.1927 г.: Никола Христов Павков

 33. 06.1927 – 12.1928 г.: Тричленка с Председател Добри Тотев Робски

 34. 12.1928 – 1931 г.: Добри Тотев Робски

 35. 1931 – 1933 г.: Койно Маринов Койнаков

 36. 1934 г.: Тричленка (Никола Христов Павков – председател, Илия Петров Зъзров и Колю Генков Рътковски – членове)

 37. 1935 – 1936 г.: Главен кмет – Васил Иванов Нанов от Дебнево, помощник кмет за Врабево – Койно Маринов Койнаков

 38. 1937 – 1938 г.: Тодор Стоянов Тодоров

 39. 1939 – 1942 г.: Цано Вутов Мечкаров

 40. 10.1942 – 09.1944 г.: Стоян Ненов Дачев

 41. 09.1944 – 02.1946 г.: Васил Минков Босев

 42. 02.1946 – 05.1949 г.: Марин Йонков Вълков

 43. 05.1949 – 12.1952 г.: Стефан Станев Минков

 44. 12.1952 – 1958 г.: Петър Петров Магдалински

 45. 1958 – 02.1962 г.: Пенко Мичев Касалийски

 46. 03.1962 – 08.1964 г.: Марин Йонков Вълков

 47. 08.1964 – 09.1964 г.: Константин Иванов Карагьозов

 48. 10.1964 – 06.1971 г.: Петър Игнатов Тодоров

 49. 06.1971 – 05.1976 г.: Иван Пешаков Цанков

 50. 05.1976 – 10.1990 г.: Борис Киров Миленски

 51. 10.1990 – 10.1991 г.: Тричленка (Христо Иванов Касалийски – председател, Ганка Матева Михайлова и Найден Христов Найденов – членове)

 52. 10.1991 – 10.1995 г.: Иван Бочев Иванов

 53. 11.1995 – 11.1999 г.: Стефан Радионов Стратев

 54. 11.1999 – 11.2003 г.: Иван Бочев Иванов

 55. 11.2003 - 11.2016 г.: Радион Стефанов Стратев

 56. 11.2016 - 11.2019 г.: Иван Констатинов Карагьозов
 57. 11.2019 : Александрина Георгиева Игнатова

Административни услуги

 1. Нотариална заверка пълномощни и декларации.

 2. Удостоверение за наследници.

 3. Удостоверение за семейно положение и членове на семейството.

 4. Удостоверение за родствени връзки.

 5. Удостоверение за живородени деца.

 6. Удостоверение за идентичност на имената на едно лице, вписано в два или повече документа с различни имена.

 7. Удостоверение от общ характер (служебна бележка).

 8. Адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес.

 9. Издаване на разрешително за добив на дървесина извън горски фонд (по ЗОСИ) и превозен билет за транспортирането и.

 10. Регистрация на пчелини и пчелни семейства.

 11. Връчване на съдебни и данъчни книжа.

Кмет и администрация

Мария Цветанова Михова

Родена съм на 09-10-1970 г. в с. Врабево.

Образование: 

- Средното ми образование е в математическа гимназия – Ловеч, със специалност – Административно-правно обслужване на населението. С Е П Т Е М В Р И 2 0 0 2 - Ю Л И 2 0 0 6 Счетоводство и контрол, ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ-Гр. София,

- Бакалавър София С Е П Т Е М В Р И 2 0 0 6 - О К Т О М В Р И 2 0 0 7 Финанси, Стопанска академия "Димитър А Ценов"-гр. Свищов, Степен: Магистър От м 10. 2013 г. до 31. 10. 2014 г. - придобита професионална квалификация по "Икономика и мениджмънт на фирмата" ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ УНСС

Професионален опит:

След завършване на средно образование започнах работа като Личен състав, ММЗ "Чавдар"-с. Врабево, обл. Ловеч, С Е П Т Е М В Р И 1 9 9 4 - М А Р Т 1 9 9 8 касиер счетоводител, Първа Частна Банка-гр. Троян и филиал в с. Врабево А П Р И Л 1 9 9 8 - Я Н У А Р И 1 9 9 9 Помощник началник склад, Врамед ООД-с. Врабево, обл. Ловеч, Я Н У А Р И 1 9 9 9 - О К Т О М В Р И 2 0 0 3 Началник склад, Врамед ООД, след поглъщането ни от Софарма АД, съм Ръководител складово стопанство – и до сега.