Loading

Културни Празници

   

    В края на миналата седмица приключиха летните културни празници във Врабево. На 27 юли гост на селото беше председателят на фондация "Българска памет" д-р Милен Врабевски, чийто корен е пряко свързан със селото. През 1820г. тук се ражда неговият прапрадядо Станьо Хаджииванов Врабевски, виден революционер и съратник на В. Левски. За краткия си престой от 24 часа д-р Врабевски успя да се срещне с много хора и да се запознае със забележителностите на селото, което посещава за първи път. На срещата си с кметския съвет той бе информиран за историческото минало и настоящето на Врабево от сегашния и бившия кметове Иван Карагьозов и Радион Стратев. Докторът прояви особен интерес към развитието на образованието и културата в селото и изказа задоволството си от факта, че тук няма безработица и селото е много оживено. След срещата в кметството в галерийния кът "На ползу роду"  във фоайето на читалище "Христо Ботев - 1911" беше поставен  портрета на Станьо Врабевски, където неговият правнук разказа за вълнуващия му живот, отдаден изцяло на Отечеството.

      Едно от значимите културни събития във Врабево, беше и проведения национален конкурс за разказ за драматичен женски образ "Албена", организиран от Павел Боржуков, кметството, НЧ "Хр.Ботев-1911"  и със съдействието на община Троян, фондация "Българска памет" и Съюза на българските писатели. 217 автори изпратиха свои творби, което му отрежда лидерско място в конкурсите от този жанр. Поради големия брой разкази с висока художествена стойност, организаторите решиха да увеличат наградния фонд на 2000 лв, като присъдят пет равностойни награди. На тържествена церемония журито на конкурса - с председател Никола Инджов и членове - Владо Даверов, проф. Аксиния Джурова, Павел Боржуков и драматурга Марин Костовски,

  награди лауреатите на конкурса: Илияна Вълчева,

Евелина Кованджийска, Валентин Попов, Мильо Велчев, Люба Тодорова и специално отличие - картина на писателя художник Димитър Ленгечев за Ярослава Христова. Събитието беше допълнено с паралелна изложба на пловдивския художник Пламен Бешков,

която придаде на темата ново измерение. С песни и стихове, посветени на Врабево, в програмата се включиха и литературен клуб "Николай Заяков", вокалната група към ансамбъл "Елица" и новосформираната мъжка вокална група към читалището.

     Летните културни празници във Врабево завършиха с  честването на свети Панталеймон. Много хора се изкачиха на Гяур баир, където пред параклиса на светеца отец Пенко извърши тържествена Света литургия, а по-късно към празника се присъедини и Ловешкият метрополит Гавриил. 

Галерия

Тук можете да разгледате снимки от селото.

Социални дейности

Детска градина:

Врабево разполага с детска градина от 50 – те години на ХХ век. В различни периоди тя е била към кметството, към училището, като самостоятелно Обединено детско заведение (включващо яслена група и детска градина). През годините е променяла и местообитанието си, за да се установи окончателно в просторната и функционална сграда, построена през 80-те години на ХХ век специално за целта.

Днес градината е филиал на ЦДГ „Осми март” гр.Троян, като обхваща една сборна група деца от 2 до 6 годишна възраст. Към настоящия момент групата има средна посещаемост от около 20 деца.

За контакти:

 • Татяна Нанкова – Директор ЦДГ „Осми март” 0670/6 22 01;
 • Филиал с.Врабево – 06954/20 14;

 

Здравна служба:

Здравната служба на селото се помещава в бившия дом на семейство Ватеви, който е отчужден в средата на миналия век за целта. Сградата се намира в централната част на селото между паркинга на центъра и жилищния блок. Тя е двуетажна, като втория етаж до 1973 г. е бил оборудван като родилно отделение. Днес се използва само първия етаж, като там се намират кабинетите, които са отдадени под наем на практикуващите лекар и стоматолог в селото.

До края на 30 – те години на миналия век в селото не е имало доктор. Медицинска дейност се е осъществявала от мед. фелдшери, като по-дълго са били на служба в селото и съответно са останали в съзнанието на по старите жители на Врабево, двама - Иван Маринчевски и Пенчо Иконописов.

През 1938 г. в селото пристига първия дипломиран лекар – д-р Тодоров (от ловешкото с.Дойренци). След него през здравната служба преминават докторите Илиев, Базаров, Кожухаров, Топалов, Терзиев, Радков и др. Веднага след Втората световна война започва работа тук и първия лекар, родом от Врабево – д-р Минко Василев Минков, който по-късно става Главен лекар на Военна болница гр.Плевен. Но най-ярка диря в здравеопазването на селото оставя д-р Цвятко Джаралийски, който завежда службата над 22 години. В последните години в родното си село се завърнаха и работиха в службата докторите Стефан Чомпалов и Мария Маринова, както и д-р Маринов, д-р Заякова, д-р Красимира Доневска от съседното с.Добродан. Понастоящем личен лекар на по-голямата част от врабевени е д-р Станислав Петров от гр.Ловеч.

През годините своя принос към здравеопазването в селото дават и родените във Врабево фелдшери: Иванка Баръмова, Милка Давидова и особено Радион Спахийски (Рашко), който отдаде на професията  в родното си село целия си съзнателен трудов живот. Трябва да се отдаде заслуженото и на медицинските сестри и акушерки, работили през по-големи периоди в здравната служба Райна Топузова, Надежда Заякова, Анка Савева, Тотка Петкова, Христина Петкова.

Днес в Здравна служба с.Врабево работят д-р Станислав Петров, личен лекар на по-голямата част от населението на селото и д-р Ненко Радков – стоматолог.

За контакти:

 • Д-р Станислав Петров – тел. 0888875323;
 • Д-р Ненко Радков – тел. 0899879113;

 

Социален патронаж:

В селото функционира кухня – филиал на Домашен социален патронаж гр.Троян, която обслужва около 80 души от селата Врабево, Добродан, Дебнево и Гумощник.

За контакти:

 • Кухня ДСП гр.Троян – 0670/6 30 96;
 • Рени Антимова (Управител ДСП гр.Троян) – 0888553284;
 • Надка Цанкова (Домакин кухня-филиал с.Врабево) – 0885430502;

Население

Население на с.Врабево, към 15.09.2012 г.

(съгласно официални данни от ГД „ГРАО”)

 • С постоянен адрес (ПА) в с.Врабево - 729 души
 • С настоящ адрес (НА) в с.Врабево - 765 души
 • С постоянен и настоящ адрес (ПА+НА) в с.Врабево - 623 души
 • С постоянен адрес (ПА) в с.Врабево и настоящ адрес (НА) другаде - 106 души
 • С настоящ адрес (НА) в с.Врабево и постоянен адрес (ПА) другаде - 142 души