Личности

Личности

Голяма заслуга за откриване на гимназия във Врабево

Минчо Данчев; Коса Койнакова; Бориса Марекова; Йорданка Джурова;Стефана Димитрова; Стоян Ст. Заяков - първият директор на гимназията, след това Начлник Просвета в Окръжния съвет във Велико Търново; Мита Заякова; Григор Ватев; Христо Тошков

Десиденти: