Население

Население на с.Врабево, към 15.09.2012 г.

(съгласно официални данни от ГД „ГРАО”)